Privacy Policy

Privacy een goede zaak!
e-Oktoberfest© gebruikt uw klantengegevens uitsluitend ten behoeve van het doel waarvoor u ze verstrekt heeft; het zo goed mogelijk verwerken van uw orders en u zo goed mogelijk informeren over belangrijke informatie. e-Oktoberfest© verspreidt voor dit laatste doel een e-mail nieuwsbrief. Iedereen die geen prijs stelt op deze e-mail nieuwsbrief kan zich hiervoor afmelden via "Mijn Account". e-Oktoberfestg© verstrekt uw persoonlijke gegevens, en meer in het bijzonder uw e-mail adres NIET aan derde, tenzij met uitdrukkelijke toestemming.